Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

6143 b3b9 500
Les Amoureaux de Bologne, 1987

by Édouard Boubat

Reposted fromink ink viaszydera szydera
the saddest thing
is when you are no longer
surprised
when someone breaks your heart.
marina v., grown up.  (via findingwordsforthoughts)
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
Endlesswaitformiracle
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialifeless lifeless
Please be careful with me. Sometimes I just get sad and I don’t know why. I’m sorry.
— (via bl-ossomed)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
Endlesswaitformiracle
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialifeless lifeless
3479 7069

grett:

untitled by alexis… on Flickr.

Endlesswaitformiracle
Są takie spojrzenia, które można sobie zapamiętać na całe życie. Ułożyć w pamięci jedno po drugim, jak kwiaty w zielniku, i wspominać, które gdzie zostało znalezione. Lub otrzymane
— znalezione
Reposted fromsoulforme soulforme vialifeless lifeless
Endlesswaitformiracle
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viadreamadream dreamadream
Endlesswaitformiracle
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko

June 16 2015

Endlesswaitformiracle
Endlesswaitformiracle
Endlesswaitformiracle

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaIriss Iriss
Endlesswaitformiracle
5146 c6f4
Stachura
Endlesswaitformiracle
Endlesswaitformiracle
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Endlesswaitformiracle
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Endlesswaitformiracle
Endlesswaitformiracle
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Endlesswaitformiracle
Endlesswaitformiracle
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl