Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

Endlesswaitformiracle
Endlesswaitformiracle
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Endlesswaitformiracle
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Endlesswaitformiracle

A nad wszystkim dominuje pragnienie dotknięcia. Dotknąć jej. Tylko na chwilę i najlepiej ustami.


— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaIriss Iriss
Endlesswaitformiracle
7550 9780
Reposted frommisza misza viadreamadream dreamadream
Endlesswaitformiracle
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Endlesswaitformiracle
8635 1660
Reposted fromniewychowana niewychowana viadreamadream dreamadream

June 08 2015

3878 754a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
Endlesswaitformiracle
0472 7830
Reposted fromhacisakir hacisakir vialifeless lifeless
Endlesswaitformiracle
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa vialifeless lifeless

June 06 2015

Endlesswaitformiracle
Endlesswaitformiracle
5316 d268
Endlesswaitformiracle
4458 01e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCuukierek Cuukierek
Endlesswaitformiracle
Czuję się jak wybrakowany towar, jakbym zeszła z linii montażowej kompletnie schrzaniona
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Endlesswaitformiracle
8984 e6ac 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaCuukierek Cuukierek
Endlesswaitformiracle
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne – Blask księżyca
Reposted fromvivre1 vivre1 viaCuukierek Cuukierek

May 31 2015

Endlesswaitformiracle
Czy to może wrócić? Uczucie, którym kiedyś mnie darzył? Czy może wrócić kiedy wyjadę z tego miasta? Wtedy kiedy już zapomnę? Czy jest szansa na to, że napisze do mnie, że tęskni i potrzebował kilku lat żeby zrozumieć, że nie chce nikogo innego?
— pytania, które zadaję sobie odkąd jestem znowu sama, tegoroczna maturzystka
4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viadreamadream dreamadream
Endlesswaitformiracle
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Endlesswaitformiracle
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl